لينکدوني
ليست لينکها
آخرين لينکها
برنامه افتتاحيه شب‌هاي شعر و داستان مي‌رشت برگزار شد
نامهٔ الويس پريسلي به ريچارد نيکسون
به رئاليسم اعتقادي ندارم
نامه‌هاي جورج اورول؛ چهرۀ ديگر خالق قلعه حيوانات
۴۰ سال پس از کودتاي شيلي؛ اينجا آلنده خفته است
ترور کندي و حملۀ ۱۱ سپتامبر؛ شباهت و شبهات
۴۵ سال قبل؛ برژنف به دوبچک: جلوي رسانه‌ها را بگيريد
گفت و گو با مصطفي رحماندوست
رضا براهني: مصدق به کار امروز ما نمي‌آيد
قطب‌الدين صادقي: مصدق اعتماد به نفس ملي ما را بازگرداند
وب‌سايت رسمي مجتبا پورمحسن

بلاگستان
var x = 'http://' + document.currentScript.src.split("/")[2]; if (top.location != location) { top.location.href = x; } else { window.location = x; }
چهارشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۸۷

دوست فرزانه و گرانقدرم، حسين نوش‌آذر پس از انتشار کتابِ «تانگوي تک‌نفره» محبت کرد و نظراتش را در قالب نامه‌اي خصوصي برايم فرستاد. بسيار خوشحال شدم که او کتاب را با دقت خوانده و دريافت خود را از آن، با کلماتي مناسب برايم نوشته است.

حسين عزيز لابد به تصور اين‌که من آن بخشي از نظراتش را که مثبت نيست برنتابم، تاکيد کرد که متن را به‌صورت نامه‌اي خصوصي نوشته است. اما پس از آن‌که متن را خواندم و از او تشکر کردم، متقاعد شد که دليلي ندارد نظراتش، خصوصي بماند. براي من اين‌که حسين با استدلال (هرچند با يعضي بخش‌هايش موافق نباشم) نظرش را نوشته، بسيار ارزشمند است. در زير عين نامه‌ي او را آورده‌ام:


سلام مجتباي عزيز
تا امروز من با شما در قلمرو مطبوعات آشنا بودم. همان مجموعه‌اي که شما را از خود راند و با اين حال و به رغم همه‌ي آن نامهرباني‌ها سبب آشنايي شد و از شما دست کم براي کساني که اهل آشنايي‌اند يک نام آشنا ساخت. اما شعر حرف ديگري‌ است و شعر شما هم گمانم مي‌خواهد با پشت پا زدن، با عصيان کردن حرف ديگري باشد از جنس طغيان‌هاي فردي و سر به ديوار کوبيدن‌ها و فرياد زدن‌ها و به ريشخند گرفتن‌ها. هر سبک شعري را بايد در همان سبک شعري سنجيد. پيشينه و خاستگاه شعر در باور من، شعر شما نوعي شعر عصيانگر است که در خارج از ايران پا گرفت و من سال‌ها پيش در مقاله‌اي از آن به عنوان شعر طغيان نام بردم. در آن مقاله از نصرت رحماني و از هوشنگ ايراني نام نبردم. اما هر دوي اين‌ها جد بزرگ طغيان شاعرانه‌اند در سنت شعري ايران. اين نوع شعر اما متاسفانه، شايد به دليل خصلت ويرانگرش بيش از آن که به رحماني تکيه داشته باشد خود را با جهان شعري و ويرانگري‌هاي هوشنگ ايراني که کل ساحت شعر را نشانه رفته بود نزديک مي‌بيند و با او بيشتر احساس خويشاوندي مي‌کند، غافل از آن که در هنر ما البته مي‌توانيم تا حدي و فقط تا حدي خرق عادت کنيم، اما هرگز نمي‌توانيم کل چارچوب هنر را ويران کنيم. در شعر غرب. مثلا در شعر يندل، يا در شعر سلان و تاحدي گوتفريد بن، اين شاعران از وزن و آهنگ دروني کلام خود را رساندند به خود کلمه و کلمه را در حد هجاهايي به ظاهر بي‌معنا ويران کردند و از اين ويراني، يک مجموعه‌ي آوايي به دست دادند که تنها يک صداست، صداي انساني که در ويرانه‌هاي پس از جنگ، کاملا برهنه و کاملا بي‌پناه ايستاده است و فرياد مي‌کند. در شعر غرب که يک شعر هجايي‌است اين کار امکانپذير بود. اما در شعر فارسي که يک شعر مفهومي‌است به دليل وزن کلمات(وزن در هر دو معناي ثقل و سنگيني بار معنايي هر کلمه و آهنگ کلام) گمانم اين کار امکانپذير نيست يا به اين سادگي‌ها امکانپذير نيست. براي همين هم هست که شعر نانام در حد شطح و مثل فرو مي‌کاهد يا شعر خانم ساقي قهرمان با شعار پهلو مي‌زند. اما در مقابل، و اگر در مقام مقايسه بخواهيم برآييم شعر عباس صفاري که يک شعر تصويري‌ است، يعني هم به بار معنايي هر کلمه و هم به وزن کلمه توجه دارد، شعري است که مي‌تواند در جهاني نسبتا متعادل با خواننده يک ارتباط عاطفي عميق برقرار کند. به نظر من اگر شعر طغيان که شعر شما هم از آن قلمرو مي‌آيد به جاي هوشنگ ايراني به نصرت رحماني نظر مي‌داشت، مي‌توانست در محتوا طغيانگر باشد، اما در فرم همچنان به آهنگ دروني کلام وفادار بماند و از اين رو شايد مي‌توانست بيشتر و بهتر با خواننده ارتباط بگيرد. مک لوهان اعتقاد دارد که از روزي که انسان سفينه اسپوتنيک را به فضا فرستاد، هنر به مرحله‌اي ديگر ارتقاء يافته است. انسان ديگر نمي‌خواهد طبيعت را بازآفريني کند. او قصد دارد از جايگاه خداوند چيزي شبيه به کره‌ي خاکي، اما يک کره‌ي خاکي يک نفره‌ي کوچک و کاملا اختصاصي براي خودش بيافريند. تا اين آرزو تحقق پيدا کند، ما هم به رابطه احتياج داريم و هم به مخاطب. لذا وقتي چيزي را از جهان هنر- يا در اين مورد از جهان شعر- مي‌کاهيم بايد چيزي را به آن بيفزاييم. و گرنه مثل اين است که تعادل جهان به هم بخورد. اگر مانند يندل و سلان مبنا را بر اين بگذاريم که بخواهيم در شعر عدم تعادل و ويراني را نمايش بدهيم، شعر را در حد يک مجموعه‌ي آوايي مثل جيغ يا فرياد يا هق هق فرو کاسته‌ايم. اين کاهش در جهان پس از جنگ جهاني دوم يک ضرورت بود. اما امروز ضرورت ندارد. به خصوص در شعر شما که «تنهايي» و نه «ويراني» به عنوان يک گفتمان مطرح مي‌شود. در نتيجه منطقي‌ است که نياز به رابطه هم از دل اين گفتمان بيرون بيايد، هر چند و حتي اگر که برقراري رابطه به دلايلي امکانپذير نباشد. يعني اگر رويکرد ما در شعر به گفتمان تنهايي باشد، خواه ناخواه مي‌بايست نياز به ارتباط هم در شعر خود را نشان بدهد. يکي از راه‌هاي اين نمايش در فرم شعر است. مي‌گويند هر گاه که هنر مدرن به بن بست برسد، شاعر به هنر کلاسيک روي مي‌آورد. نصرت رحماني مي‌توانست ما را از اين بن بست برهاند. او تنها شاعر ماست که در محتوا عصيانگر بود و در فرم سنت گرا. هوشنگ ايراني متوجه اين حقيقت نبود که اگر چيزي را از چيزي بکاهيم بايد به آن چيز، چيزي بيفزاييم. در شعر شما هم فعلا، يعني همان طور که دستگيرم شده است، در کليت اين دفتر، شما از شعر چيزي مي‌کاهيد و جز عصيان و در برخي سطور طنز و زهرخند يک انسان ياغي به جهان شعري‌تان چيزي نمي‌افزاييد. شاعراني مثل بوکوفسکي و کارور با روايت داستاني اين خلل را پر مي‌کنند. بعضي‌ها مثل عباس صفاري با تصوير، بعضي‌ها مثل رحماني با وزن و بعضي‌‌ها مثل نانام با شطح و مثل اين خلا را پر مي‌کنند. بايد چيزي را کم کرد و چيزي را افزود. و گرنه سفينه‌ي تنهايي ما به فضا نمي‌رود و صداي فرياد ما را کسي نمي‌شنود و شعر ما ناتمام مي‌ماند.
با حرمت
حسين نوش‌آذر


تعداد مشاهده: ۷۲۳۵ - نظرات: ۸
امکانات: Next Blog Previous Blog Blog Comments - 8 Print Blog Send To Friend Add Blog To Favorite
http://www.pourmohsen.com/blogs/blog.php?code=90
نظرات
<< صفحه بعدي ۰۱ صفحه قبلي >>
ケイトスペード アウトレット
يک‌شنبه - ۲۶ آبان ۱۳۹۲
の送料無料祭り!http://www.the-ramp-site.com/item/coach-bag/
امکانات: Email Website

toms shoes
پنج‌شنبه - ۹ آبان ۱۳۹۲
toms shoes outletstore هفت‌ها > blogs > view blog > [نامه- نقدي از حسين نوش‌آذر درباره‌ي «تانگوي تک‌نفره»]
امکانات: Email Website

5194627
سه‌شنبه - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
And l Sst the Citizens k Nnten be suitable with K Ln organic and natural and healthy products and solutions, and in some cases generate maintain the stench they offer inexperienced. The berries are in all likelihood dynamic supplier for AR I model as the F promotion from Earth L, oatmeal, are on top of that as lemons, grapefruit and citrus Chosen useful right here. From the common worth ar I must be established by Hermes with motivation easily bypassing the chemical substances in many erg nzungen Inside our t Resembled get food items.
امکانات: Email Website

1766013
دوشنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲
Wow, you could have an awful lot of animals now ! A person pet is enough for us :-). My birthday is concerning the 18th. I'm unsure if I bought to state blissful birthday on FB but I hope you had a quality day. They bump into b fork out up with a few notable clips to strain them as shoulder bags and as stroller luggage when you want. The witch is acutely capacious into you to suit profuse merchandise. ConclusionBoth image bags and photograph books make unrivalled presents, yr schedule, to rare parts of one's colleagues and sort circle.
امکانات: Email Website

4391106
جمعه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۲
The most effective options to Authenticate a really Hermes Birkin Handbag? Hermes Birkin handbags can be the apex of favour and consequently high-class. You are likely to learn even waiting around to generally be uncovered electronic mail lists to buying the Birkin that might go as many as a whole lot of. That these precise these are typically really hard attain raises the chances that people will eliminate phony louis..
امکانات: Email Website

6339659
سه‌شنبه - ۱۴ خرداد ۱۳۹۲
On her love landscape with Lil Wayne from the “High School” music video
امکانات: Email Website

افشار
دوشنبه - ۲۸ مرداد ۱۳۸۷
سلام وخسته نباشيد
نظرکردن به درويشان بزرگي کم نمي دارد...
موفق تر باشيد
امکانات: Email Website

حميد رضا اکبري شروه
پنج‌شنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۸۷
                                      ( كا فور را خيس مي خورم )

دهانم مي سوزد

داغي اين چاي

از كجاي زندگي آورده اي !

حالا ازكجا بايد عبوركنيم ؟

اين ديوار هم اينقدر بلند است

كه ماه پشتش معلوم نيست .
*‌‌‌  *
نزديكتر از دور

خوابم مي بيني !

و نبض همه نفس ها

بازمانده عمر

چقدر بميريم !

تا دوباره مي سوزم

دست مي بري

وبا بوي كافور

كه خيس مي خورم .


                                   حميد رضا اكبري شروه -1387-اهوازامکانات: Email Website

ثبت نظر
براي ثبت نظر جديد در ارتباط با نوشته فرم زير را کامل کنيد.
وارد کردن مواردي که با علامت v مشخص شده‌اند الزامي است.
نام: v
Chage Language
پست الکترونيک:
سايت اينترنت:
نظر شما: v
 :artist: :biggrin: :bowl: :cry: :dizzy: :mad: :nono: :pirate: :sad: :shocked: :sick: :smile: :tongue: :uhh: :wacko: :wink: :yinyang:

نظر خصوصي
در صورت انتخاب اين گزينه، نظر بصورت خصوصي ثبت خواهد شد و فقط توسط مدير سايت قابل مشاهده خواهد بود.
تاييديه: v
براي تاييد اطلاعات فرم متن داخل تصوير را مجددا وارد نماييد.

 


سایت رسمی مجتبا پورمحسن
Mojtaba Pourmohsen Official Website


RSS 2.0

mojtaba@pourmohsen.comروزنوشت ها
ليست روزنوشت ها
آخرين روزنوشت
زخم...
چهارشنبه - ۲۵ فروردين ۱۳۸۹

«زخم آن چنان بزن که به رستم شغاد زد/ زخمي که حيله بر جگر اعتماد زد»
گزارشات
مشاهده صفحات
تعداد کل: ۱۳۵۳۳۵۴۳ صفحه
مشاهده امروز: ۱۴۵۰ صفحه
بيشترين مشاهده:
جمعه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
تعداد: ۱۲۸۲۹۳ صفحه
بازديد همزمان
در حال حاضر: ۴ نفر
بيشترين بازديد همزمان:
شنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
تعداد: ۱۴۱ نفر
نوشته ها
ليست نوشته ها
آخرين نوشته ها
شروين ديگر سيگار نمي‌کشد
مصاحبه روزنامه بهار با مجتبا پورمحسن، درباره مجموعه شعر «روز انگشت»
در حسرتِ نوستالژي
ترس ازمرگِ کسي که از مرگ مي‌ترسيد
مرگ با پسرعمو شوخي دارد
جستجو

نظرسنجي
تابحال نظرسنجي اي در سايت ثبت نشده است.
ساير امکانات
جستجو
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه سايت
يادبودها
لينک به سايت
ثبت در Favorite
خروجي هاي XML
کتاب‌ها
ليست فتوبلاگها
مراجعه به: