لينکدوني
ليست لينکها
آخرين لينکها
برنامه افتتاحيه شب‌هاي شعر و داستان مي‌رشت برگزار شد
نامهٔ الويس پريسلي به ريچارد نيکسون
به رئاليسم اعتقادي ندارم
نامه‌هاي جورج اورول؛ چهرۀ ديگر خالق قلعه حيوانات
۴۰ سال پس از کودتاي شيلي؛ اينجا آلنده خفته است
ترور کندي و حملۀ ۱۱ سپتامبر؛ شباهت و شبهات
۴۵ سال قبل؛ برژنف به دوبچک: جلوي رسانه‌ها را بگيريد
گفت و گو با مصطفي رحماندوست
رضا براهني: مصدق به کار امروز ما نمي‌آيد
قطب‌الدين صادقي: مصدق اعتماد به نفس ملي ما را بازگرداند
وب‌سايت رسمي مجتبا پورمحسن

بلاگستان
چهارشنبه - ۱۵ آذر ۱۳۹۱

چه خوب مشغول مردنت بودي

هميشه دشوارتر از يک کار موفق، تکرار کار موفق است. چون ديگر کارت با بقيه سنجيده نمي‌شود، بعد از يک کار موفق بايد کاري موفق‌تر انجام دهي. به همين دليل يا نبايد سراغ تکرار يک کار موفق رفت و يا اگر هم امکان غلبه بر اين وسوسه وجود نداشت بايد دقت بسياري به خرج داد.
اين توضيح را نوشتم تا بگويم چرا بايد براي کتاب «چيزي تو کشو نيست» ارزش ويژه‌اي قائل شد. اين کتاب مجموعه‌اي از شعر و عکس جهان است که اشعارش را محمدرضا فرزاد ترجمه کرده و عکس‌هاي ارزشمندي از عکاسان بزرگ جهان ب