لينکدوني
ليست لينکها
آخرين لينکها
برنامه افتتاحيه شب‌هاي شعر و داستان مي‌رشت برگزار شد
نامهٔ الويس پريسلي به ريچارد نيکسون
به رئاليسم اعتقادي ندارم
نامه‌هاي جورج اورول؛ چهرۀ ديگر خالق قلعه حيوانات
۴۰ سال پس از کودتاي شيلي؛ اينجا آلنده خفته است
ترور کندي و حملۀ ۱۱ سپتامبر؛ شباهت و شبهات
۴۵ سال قبل؛ برژنف به دوبچک: جلوي رسانه‌ها را بگيريد
گفت و گو با مصطفي رحماندوست
رضا براهني: مصدق به کار امروز ما نمي‌آيد
قطب‌الدين صادقي: مصدق اعتماد به نفس ملي ما را بازگرداند
وب‌سايت رسمي مجتبا پورمحسن

بلاگستان
دوشنبه - ۸ آبان ۱۳۹۱

۱- ناگهان رعدوبرق مي‌زند و بعد بارش شديد باران، اين مراسمِ افتتاحيه يا همان فرش قرمزِ روزهاي پرخاطره‌اي است که قرار است رنگ زرد به خود بگيرد. کفش و کلاه کرده‌اي بروي مدرسه، دانشگاه يا دنبال يک لقمه نان حلال که بدون بليت دعوت مي‌شوي به نمايشي که واريته‌اي است از رنج و لذت. رگبار پاييزي کجا و رگبار بهاري کجا؟ در بهار که ابر و مه و خورشيد و فلک دست به دست هم مي‌دهند که خوابِ خوش بودن را به تو حقنه کند، نمي‌تواني بودن‌ات را باور کني؛ پاييز که مي‌رسد در ازدحام تکليف‌هاي مدرسه و دانشگاه و زندگي، در بغض عش